با سلام، این وبلاگ دیگر به روز نمی شود، آدرس وبلاگ جدید من: www.din-siasat.blogfa.com

درس هشتم
ويژگيهاي فعل 1  ويژگيهاي فعل

1 – شخص شش تا (3 مفرد، 3 جمع)
اول شخص مفرد : مي روم / جمع : مي رويم
دوم شخص مفرد .مي روي / جمع : مي رويد
سوم شخص مفرد : مي رود / جمع : مي روند
2 – زمان (1- ماضي – مضارع – آينده)
3 – گذر :‌ناگذر و گذرا
4 – معلوم و مجهول
5 – وجه فعل
   شناسه شخص هر فعل است و هميشه همراه فعل مي آيد.

اول شخص مفرد: مَ
دوم شخص مفرد: ي
سوم شخص مفرد: دَ / Ø

اول شخص جمع: يم
دوم شخص جمع: يد
سوم شخص جمع: ند
   اختلاف شناسه را در سوم شخص مفرد توضيح دهيد.

شناسه ي سوم شخص مفرد در فعل مضارع «دَ» است. مانند مي رود ، مي دانَد . اما در سوم شخص مفرد فعل ماضي ( به جزالتزامي) علامتي ندارد. نداشتن علامت را با Ø رفت Ø شنيد Ø گفته بود Ø رفته است Ø    بن فعل بر دو نوع است

بن ماضي : سوم شخص ماضي ساده يا مصدر بدون –َ ن پاياني
مانند : ديدن –َ ديد / كاشتن -> كاشت

بن مضارع = فعل امر مفرد بدون به آغازي :‌مانند ببين حذف بيِِِ ِ -> بين/ برو حذف بيِِ -> رو
   روش ساخت صفت مفعولي

بن ماضي + ه / ﻪ : شناخته ، ديده ، گفته و ....    زمان هاي اصلي فعل :

1 – ماضي گذشته
2 – مضارع (حال و آينده)
3 – آينده
   انواع ماضي

1 – ماضي ساده = بن ماضي + شناسه (رفتم ، رفتيم _ رفتي ، رفتيد_ رفت Ø رفتند )
2 – ماضي استمراري = مي + ماضي ساده (مي رفتم ، مي رفتيم_ مي رفتي ، مي رفتيد_ مي رفت Ø ،مي رفتند)
3 – ماضي بعيد = صفت مفعولي + بودم ، بودي ، بود ، بوديم ، بوديد، بودند (رفته بودم ، رفته بوديم _ رفته بودي، رفته بوديد _ رفته بود Ø ، رفته بودند)
4 – ماضي التزامي = صفت مفعولي + باشم ، باشي ، باشد، باشيم ، باشيد، باشند (رفته باشم ، رفته باشيم _ رفته باشي ، رفته باشيد_ رفته باشد ، رفته باشند)
5 – ماضي نقلي = صفت مفعولي + ام، اي ، است،‌ايم، ايد، اند (رفته ام ،رفته ايم _ رفته اي ، رفته ايد _ رفته است Ø ، رفته اند)
   انواع مضارع :

1 – مضارع اخباري = مي + بن مضارع + شناسه
(مي روم ، مي رويم _ مي روي، مي رويد _ مي رود، مي روند)
2 – مضارع التزامي = ب + بن مضارع + شناسه
(بروم ، برويم _ بروي، برويد _ برود ، بروند)
   آينده :

خواهم ، خواهي ، خواهد، خواهيم، خواهيد ، خواهند + مصدر مرخم = (بن ماضي) (خواهم رفت ، خواهيم رفت _ خواهي رفت ، خواهيد رفت _ خواهد رفت ، خواهند رفت)    بياموزيم :
نقش نماي اضافه
1 – نقش نماي اضافه ، چه اهميتي دارد؟ نشانه آن چگونه است؟

نقش نماي اضافه موجب ايجاز و اختصار در كلام مي شود نشانه ي آن –ِ در هنگام اضافه شدن دو كلمه به يكديگر است.    2 – مثالي بزنيد كه نشان دهد در نقش نماي اضافه موجب ايجاز و اختصار جمله است.

احمد كتاب دارد. كتاب را خوانديم - كتاب احمد را خواندم .
كيف قهوه اي است، آن را خريدم - كيف قهوه اي را خريدم.
دو جمله به يك جمله تبديل شده است.
   تمرين :
1 – با استفاده از نقش نماي اضافه هر دو جمله را به يك جمله تبديل كنيد :

الف)‌حسن خود كار دارد. خودكار آبي است. جنس خودكار آبي دارد. ب) فيلم علمي است. آن را ديدم . فيلم علمي را ديدم ج) خبرها ورزشي است. آن را شنيدم . خبرهاي ورزشي را شنيدم ه‍) درخت زيباست . درخت را ديدم . درخت زيبا را ديدم .    خود آزمايي درس هشتم :
1 – ساخت اول شخص مفرد را در هشت زمان از مصدرهاي زير را بنويسيد.

مصدر

زمان ها شخص خواسته شده

ماضي  ساده

ماضي استمراري

ماضي بعيد

پذيرفتن

اول شخص مفرد

دوشخص مفرد

سوم شخص مفرد

پذيرفتم

پذيرفتي

مي پذيرفتند

مي پذيرفتم

مي پذيرفتي

مي پذيرفتند

پذيرفته بودم

پذيرفته بودي

پذيرفته بودند


ماضي التزامي

مضارع اخباري

ماضي نقلي

مضارع التزامي

آينده

پذيرفته باشم

پذيرفته باشي

پذيرفته باشند

مي پذيرم

مي پذيري

مي پذيرند

پذيرفته ام

پذيرفته اي

پذيرفته اند

بپذيرم

بپذيري

بپذيرند

خواهم پذيرفت

خواهي پذيرفت

خواهند پذيرفت

 


  2 – از فعل هاي نشسته است، مي نگريست، نمي پذيرد، مي رود، طبق نمونه، مصدر، بن ماضي، بن مضارع و صفت مفعولي بسازيد.

فعل

مصدر

بن ماضي = مصدر (مرخم)

بن مضارع

صفت مفعولي

آورده است

آوردن

آورد

آور

آورده

ننشته است

نشستن

نشست

نشين

نشسته

مي نگريست

نگريستن

نگريست

نگر

نگريسته

نمي پذيرد

پذيرفتن

پذيرفت

پذير

پذيرفته

مي رود

دويدن

دويد

دو

دويده
3– فعل هاي زير را با حفظ شخص به زمانهاي گذشته ساده، نقلي ، بعيد برگردانيد و مشخص كنيد و كدام فعل ها، پس از تغيير، شناسه ي دَ به Ø بدل شده است.

مي نويسد : ماضي ساده نوشت Ø نقلي نوشته است Ø بعيد نوشته بود Ø
مي رود :-> رفت Ø -> رفته است Ø ->رفته بود Ø
بروند : -> رفتند -> رفته اند-> رفته بودند
خواهيم آمد : -> آمديم -> آمده ايم -> آمده بوديم
مي آيند : -> آمدند -> آمده اند -> آمده بودند
خواهند شنيد : -> شنيدند -> شنيده اند -> شنيده بودند


4 – املاي صحيح كلمات زير را بنويسيد.
تهييه ي لباس ، تعيين قيمت، تحقيق و بررسي ، عماق دريا، تقدم دريا، نامه ي مزبور، راجب درس، تشكر و سپاسگزاري، مرحله اول، ملكوك گذشته .

« تهيه لباس ، تعيين قيمت، تحقيق و بررسي، اعمال دريا، تلاطم دريا، نامه ي مزبور، راجع به درس، تشكر و سپاسگزاري ، وهله اول ، ملوك گذشته »
 

+ نوشته شده در  سه شنبه 1385/09/14ساعت 0:30  توسط فرهاد کاظمی | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
به این وبلاگ خوش آمدید.
این وبلاگ برای آموزش درسهای اول دبیرستان ساخته شده است.
من فرهاد کاظمی دانش آموز نوبت1 دبیرستان البرز اصفهان هستم و در کلاس 102 تحصیل میکنم.
این دبیرستان از دست اندرکاران و معلم های خوبی بهره مند است.
من هم در اینجا قصد دارم هم خود را با ارائه ی این مطالب آماده سازم و هم شما را.
امیدوارم این وبلاگ بتواند نیازهای شما را برآورده کند.
با دادن نظر من را خوشحال و برای ادامه ی راهم امیدوار کنید.
با آرزوی موفقیت شما عزیزان.

پیوندهای روزانه
طنز سیاسی

.:: طـنـز سـیـاسـی ::.
.:: اولین و کامل ترین صفحه حقوق بشر ::.
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
شهریور 1389
آذر 1385
آرشیو موضوعی
دين و زندگي مرحله ی اول درس اول و دوم
دين و زندگي درس سوم و چهارم
دين و زندگي درس پنجم و ششم
دين و زندگي درس هفتم و هشتم
دين و زندگي درس نهم
دين و زندگي مرحله ی دوم درس دهم
دين و زندگي درس یازدهم و دوازدهم
دين و زندگي مرحله ی سوم درس سیزدهم و چهاردهم
دين و زندگي درس پانزدهم و شانزدهم
دين و زندگي درس هفدهم و هجدهم
دين و زندگي سوال امتحانی پایانی نیم سال اول_1
دين و زندگي سوال امتحانی پایانی نیم سال اول _2
دين و زندگي سوال امتحانی پایانی نیم سال اول_3
دين و زندگي سوال امتحانی پایانی نیم سال اول_4
دين و زندگي سوال امتحانی پایانی نیم سال دوم_1
دين و زندگي سوال امتحانی پایانی نیم سال دوم_2
دين و زندگي سوال امتحانی پایانی نیم سال دوم_3
دين و زندگي سوال امتحانی پایانی نیم سال دوم_4
دين و زندگي آزمون چهار گزینه ای از تمام کتاب درسی
شيمي بخش ۱ – مايعي کمياب در عين فراواني
شيمي بخش ۱_ قسمت دوم
شيمي بخش ۱_قسمت سوم
شيمي بخش ۱ سئوالات تشريحي
شيمي بخش ۲
شيمي بخش ۲_قسمت دوم
شيمي بخش ۲_سوالات تستي و تشريحي
شيمي بخش ۳ مصرف دوباره تنها راه ادامه
شيمي خودآزمايي
شيمي بخش ۴
شيمي بخش ۴_قسمت دوم
عربي الدرس الاول
عربي تمرينات درس اول
عربي الدرس الثاني
عربي الدرس الثالث
عربي الدرس الرابع
عربي الدرس الخامس
عربي سؤالات امتحانات نوبت اول
عربي درس 6
عربي الدرس السابع
عربي درس هشتم
عربي درس 9
عربي درس 10
عربي سؤالات امتحاني نوبت دوم
علوم زيستي فصل اول – نگرش علمي و علوم زيستي
علوم زيستي فصل دوم – ساختار سلولي
علوم زيستي خودآزمايي فصل دوم
علوم زيستي فصل 3 – ساختار شيميايي
علوم زيستي فصل 4 – توليد کنندگي
علوم زيستي فصل 5 – تغذيه
علوم زيستي فصل 6 – توليد مثل وراثت
علوم زيستي فصل 7 – بوم شناسي
علوم زيستي خودآزمايي فصل هفتم
علوم زيستي فصل 8 – ميکروب ها، بيماري و سلامتي
علوم زيستي سوالات چهارگزينه اي فصل1
علوم زيستي سوالات چهارگزينه اي فصل 2
علوم زيستي سوالات چهارگزينه اي فصل 3
علوم زيستي سوالات چهارگزينه اي فصل 4
علوم زيستي سوالات چهارگزينه اي فصل5
علوم زيستي سوالات چهارگزينه اي فصل 6
علوم زيستي سوالات چهارگزينه اي فصل 7
علوم زيستي سوالات چهارگزينه اي فصل 8
زبان فارسي درس اول
زبان فارسي درس دوم
زبان فارسي درس سوم
زبان فارسي درس چهارم
زبان فارسي آزمون مرحله اي (تشريحي)1
زبان فارسي آزمون چهار گزينه اي درس1 تا 4
زبان فارسي درس پنجم
زبان فارسي پرسش هاي آموزشي و تكميلي درس1 تا 5
زبان فارسي درس ششم
زبان فارسي درس هفتم
زبان فارسي آزمون زبان فارسي ميان نوبت اول
زبان فارسي درس هشتم
زبان فارسي درس نهم
زبان فارسي آزمون مرحله اي تشريحي2_از 5 تا 9
زبان فارسي آزمون چهار گزينه اي درس 5 تا 9
زبان فارسي درس دهم
زبان فارسي درس يازدهم
زبان فارسي درس دوازدهم
زبان فارسي پرسش هاي آموزشي و تكميلي درس 8 تا 12
زبان فارسي درس سيزدهم و چهاردهم
زبان فارسي آزمون زبان فارسي نوبت اول1
زبان فارسي آزمون زبان فارسي نوبت اول2
زبان فارسي آزمون چهار گزينه اي زبان فارسي نوبت اول
زبان فارسي درس پانزدهم و شانزدهم
زبان فارسي درس هفدهم و هجدهم
زبان فارسي درس نوزدهم
زبان فارسي پرسش هاي آموزشي و تكميلي درس 15 تا 19
زبان فارسي آزمون مرحله اي (تشريحي)3 از درس 15 تا19
زبان فارسي آزمون چهار گزينه اي درس 15 تا 19
زبان فارسي درس بيستم و بيست و يكم
زبان فارسي درس بيست و دوم و بيست و سوم
زبان فارسي درس بيست و چهارم
زبان فارسي درس بيست و پنجم
زبان فارسي آزمون مرحله اي (تشريحي و تستي)از 20تا25
زبان فارسي درس بيست و هفتم و درس بيست و هشتم
زبان فارسي آزمون زبان فارسي نوبت دوم2
زبان فارسي آزمون چهار گزينه اي زبان فارسي نوبت دوم
ادبيات فارسي درس اول
ادبيات فارسي فصل اول انواع ادبي (1) درس دوم
ادبيات فارسي درس سوم
ادبيات فارسي درس چهارم
ادبيات فارسي فصل دوم ادبيات داستاني(سنتي)درس پنجم
ادبيات فارسي درس ششم
ادبيات فارسي درس هفتم
ادبيات فارسي فصل 3 - ادبيات پايداري درس هشتم
ادبيات فارسي درس 9
ادبيات فارسي فصل 4-ادبيات جهان درس دهم و يازدهم
ادبيات فارسي فصل پنجم درآمدي برادبيات غنايي درس 12
ادبيات فارسي درس 13
ادبيات فارسي فصل 6 درآمدي بر ادبيات تعليمي درس14
ادبيات فارسي درس پانزده و شانزده
ادبيات فارسي درس هفدهم و هجدهم
ادبيات فارسي درس نوزدهم
ادبيات فارسي درس بيست و بيست ويك
ادبيات فارسي درس بيست و دوم
ادبيات فارسي درس بيست و سوم
ادبيات فارسي درس بيست و چهارم
فیزیک1
دانلود آموزش فیزیک1
زبان انگلیسی1
پیوندها
طنز سیاسی
آقای اهویی دبیر عربی تهران
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM